VAD ÄR INSIKT?

Insikt är ett initiativ som syftar till att minska tabun kring psykisk ohälsa, samt att sprida kunskap kring hur man söker hjälp eller bäst stöttar den som lever med denna problematik.


KORT OM MIG

Jag som startat projektet heter Anna Norelius och jag har precis avslutat mitt tredje år som ingenjörsstudent vid Lunds tekniska högskola. Jag har själv erfarenhet av att få stöd, att stötta andra och att behöva informera sin omgivning gällande sitt tillstånd. Jag känner till den onödiga ensamheten, hopplösheten i att inte förstå vad som är fel och tabun som omger ämnet.


VAR GÅR BIDRAGEN?

100 % av vinsten går till att minska lidandet för drabbade av psykisk ohälsa, minska tabun som omgärdar ämnet och stötta de som inte får stöd i psykiatrin som tyvärr är överbelastad.

Rent konkret går pengarna till att bygga upp och implementera ett mentorskapsprogram (läs mer HÄR) för att kunna skapa möjlighet för människor med olika erfarenheter att hjälpa varandra.


VILKET ARMBAND PASSAR MIG?

Det du känner för. Tanken med det klassiska armbandet är att det skall vara neutralt och samtidigt sprida ordet så fler får insikt. Vårt STÖD-armband är till för dig som vet vikten och skillnaden som bra stöd ger. Annars en perfekt gåva till en hjälte som gjort skillnad för dig eller någon i din närhet. De övriga armbanden utsmyckade med diagnoser är till för att uppmärksamma den sjukdom eller det tillstånd Du vill uppmärksamma, men är självklart också till för de som själva har erfarenhet av tillståndet.

FRÅGOR?

Om du har frågor, tips, synpunkter eller funderingar - tveka inte att kontakta oss!

http://www.skaffainsikt.nu

kontakt@skaffainsikt.nu